Valkenheide heeft vanaf 1912 de nodige jubileums gekend. Meermaals is tijdens een lustrumjaar een gedenkboek uitgebracht. Een aantal daarvan zijn onderstaand te vinden en te downloaden.

1934 – 25 jaar Valkenheide

Het 25 jarig bestaan werd door wel twee ministers opgeluisterd. Alleen strookt de datum van de viering niet met de officiële opening van Valkenheide in 1912… Waarschijnlijk werd hier uitgegaan van het jaar waarin de plannen voor het stichten van Valkenheide zijn ontstaan (1909).

Algemeen Handelsblad, 7 oktober 1934

1962 – 50 jaar Valkenheide

1963

Ter ere van het vijftig jarig bestaan werd het pocket boekje ‘Wij op de Hei’ uitgebracht. Het beschrijft de geschiedenis van Valkenheide tot dan toe en is geschreven door Jan Roelfs.

Directeur Haeck is in dit jubileumjaar door meerdere kranten uitgebreid geïnterviewd (Zie onze digitale bibliotheek).

 

 

1972 – 60 jaar Valkenheide

1972

In 1972 werd het jubileum sober gevierd. Via het jubileumboekje wilde men vooral uitleggen welk pedagogisch beleid op dat moment werd gevoerd.

363 downloads 1.0 Hans Jonkhof 30-06-2017

1984 – 75 jaar Valkenheide

1984

Dit door Ger Weenink samengestelde jubileumboek geeft een mooie inkijk in de geschiedenis van Valkenheide. Het bevat veel historische foto’s, teksten en documenten.

75 jaar Valkenvlucht #.pdf

1996 – 85 jaar Valkenheide

1996

Net als het voorgaande is dit jubileumboek door Ger Weenink samengesteld. Het is wat dikker geworden en toont ook de (toentertijd) recentere geschiedenis van Valkenheide

 

646 downloads 1.0 Hans Jonkhof 09-03-2018