Op 4 augustus 1914 viel Duitsland het neutrale België binnen. De Eerste Wereldoorlog was een feit geworden. In de maanden daarna werd Nederland overspoeld door vluchtelingen (volgens schattingen meer dan 1.000.000) die vanuit België de grens overtrokken om op Nederlandse bodem bescherming te zoeken tegen het Duitse oorlogsgeweld.

48 van deze vluchtelingen kregen een tijdelijk onderdak op het Valkenheide terrein.

Onder de vluchtelingen die naar Nederland kwamen bevonden zich ook veel militairen. Dit waren voor het overgrote deel Belgen maar hieronder waren ook Engelsen en Duitsers. Deze militaire vluchtelingen werden ondergebracht in interneringskampen. Dit geschiedde in overeenstemming met de internationale afspraken, zoals die waren vastgelegd tijdens de tweede Haagse Conventie van 1907.

Het grootste deel van de burgervluchtelingen keerde voor het einde van het jaar weer terug naar België. Ongeveer 100.000 Belgen bleven in Nederland achter. Van deze groep werden degenen die niet zelf in hun levensonderhoud konden voorzien (ongeveer 20.000) ondergebracht in vluchtoorden te Gouda, Uden, Nunspeet en Ede die onder toezicht stonden van de Nederlandse overheid.

Lijst met vluchtelingen

In dit document (pdf) is een overzicht te vinden van Belgen die tussen 1914 en 1918 in Maarn en op Valkenheide zijn opgevangen

1165 downloads 1.0 Hans Jonkhof 11-03-2018

Register van in Maarn en Valkenheide opgenomen vluchtelingen