Valkenheide is opgericht vanuit de Nederlands Hervormde kerk en een christelijke opvoeding was indertijd vanzelfsprekend. Het toenmalige hoofdgebouw had een kerkzaal maar die werd door de toename van het aantal opgenomen jongens al snel te klein. In 1934 werden de eerste acties opgestart om geld voor een nieuw kerkgebouw in te zamelen.

Opening de Valkenburcht

Uiteindelijk zou het tot 1963 duren voordat Valkenheide een nieuw kerkgebouw, ‘de Valkenburcht’, kreeg. De kerk op Valkenheide was een wijkgemeente van de N.H.Kerk van Maarn/Maarsbergen. Het gebouw is ontworpen door J B baron van Asbeck.

In 1974 mochten de pupillen in het weekeinde naar huis, de kerkgang was niet meer verplicht en ze gingen ook niet meer. De kerkenraad van de Valkenburcht had toen geen functie meer, maar de kerk van Maarn/Maarsbergen stuurde een ouderling uit eigen gelederen.

Opname van de eerste kerkdienst

Deze bandopname is van de eerste dienst in de Valkenburcht op 6 oktober 1963, aansluitend hoor je de eerste ochtendwijding voor de jongens van Valkenheide op 8 oktober. Aan het woord zijn directeur Haeck en Dominee Prak. Het orgel wordt bespeeld door muziekleraar In Der Mauer.

De Valkenburcht als recreatieruimte

De kerkzaal met podium

De grote zaal van de Valkenburcht werd naast de kerkelijke functie gebruikt als theater/ recreatieruimte en filmzaal. Er was een goed geoutilleerd podium met theaterverlichting, gordijnen en katrollen voor rekwisieten.

Er waren in de jaren ’60 optredens van o.a. Rob de Nijs en de Lords, The Hunters met Jan Akkerman en The Jets.

Herinneringen van oud pupillen uit de jaren ’60 en ’70:

“Er was ook bezoekdag daar in de kerk kon je broodjes en koffie doen en film kijken. En onder de kerk was ook een ruimte waar je naar een praat groep over de bijbel kon waar meisjes uit de buurt .kwamen. Dat vond ik weer leuk”

“In de kerkzaal werd ook eens in de zoveel tijd een film vertoond; meestal de “Bennie Goodman Story”.

“Je had in de kerk ook muziek avonden. Zo heb ik er de jets uit Utrecht gezien, waardoor ik later met ze in kontakt ben gekomen”

“Hier heb ik mijn diploma uitreiking meegemaakt, uitgereikt door Krozenbrink in 1976”

“Tijdens week opening en sluiting en vrijwillig verplichte kerkdienst op zondag , speelde meneer Indemauer op de piano, aan het orgel had hij een bloed hekel. Hij sloeg altijd hard op de toetsen om flink volume eruit te persen, zijn bijnaam was dan ook Ivan Slarotdietoetz”

Verval en nieuwe plannen in 2018

De Valkenburcht werd al jaren als opslagplaats gebruikt, alleen het bovenzaaltje had nog een kerkelijke functie en werd gebruikt door een extern kerkgenoodschap. Het gebouw zal in 2018 geschikt gemaakt worden als dagactiviteitencentrum voor jongeren van 8 – 22 jaar met een complexe zorgvraag. Het is de bedoeling dat de verbouw op 1 oktober van dit jaar al klaar is.