Het voormalige hoofdgebouw van Valkenheide is in 1975 door brand verwoest. Eén van de twee zijvleugels (rechts) is behouden gebleven en wordt nu gebruikt als soosruimte “‘t Honk”

Het Valkenheide hoofdgebouw in de jaren ’30
Nieuwe Leidsche Courant van 13 januari 1975
Het Vrije Volk | 13 januari 1975
‘t Honk in de jaren ’80
‘t Honk in 2017