Stichting Museum Valkenheide

Stichting Museum Valkenheide is opgericht in 2003. Doel is het verzamelen, registreren en documenteren van voorwerpen, documenten en foto’s uit de geschiedenis van opvoedingsgesticht Valkenheide te Maarsbergen. En het presenteren van deze verzameling aan (oud) pupillen, medewerkers en andere belangstellenden.

Het huidige bestuur

Door vergrijzing en het overlijden van een aantal leden was het toenmalige bestuur in 2016 niet meer in staat het museum te exploiteren, sluiting dreigde. De op het terrein wonende gezinshuisouder Folkert Nijboer trok zich het lot van het museum aan en was de aanjager om het museum met een aantal nieuwe bestuursleden en vrijwilligers open te houden.

Vernieuwing en modernisering

Als huidig bestuur zijn we blij en dankbaar voor de fundamenten die onze voorgangers hebben gelegd. Daarop voortbordurend hebben we de nodige plannen en ideeën om het museum te revitaliseren. Denk daarbij aan:

  • Digitaliseren van materialen en die via deze website, www.museumvalkenheide.nl, beschikbaar maken.
  • ICT voorzieningen in het museum. Zoals een bezoekerscomputer, wifi en presentatiemiddelen (beamer).
  • De museumruimte buiten de openingstijden beschikbaar stellen voor workshops,  vergaderingen en andere bijeenkomsten. Voor Pluryn maar ook externe gebruikers
  • Jongeren van het terrein betrekken bij de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan catering en het ontvangen van bezoekers.
  • Samenwerken met lokale geschiedkundige verenigingen en clubs
  • Organiseren van activiteiten voor de jongeren op het terrein. Denk aan bouwen van een corsowagen voor deelname aan het Leersumse bloemencorso, een kerstinloop, nieuwjaarsloop etc.
  • Opknappen van de accomodatie.
  • Werven van nieuwe vrijwilligers om het voortbestaan van het museum te waarborgen.