In het jaar 1910 kocht de Nederlandse Hervormde Kerk een stuk grondgebied van enkele deelgenoten van de gemeenschappelijke Maarsbergse heide om er een internaat te bouwen. Het internaat is in 1912 geopend door Koningin Emma. Door latere uitbreidingen en personeelswoningen is er een buurtschap ontstaan met enkele tientallen woningen. Ook is er een VMBO school (Vakcollege Maarsbergen) met een regionale functie en een VSO REC 4 school (De Sprong) waar zowel op Valkenheide geplaatste leerlingen als ‘externe’ leerlingen onderwijs krijgen.

Het internaat Valkenheide heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een multifunctionele jeugdzorg-instelling en is tegenwoordig onderdeel van Zorgorganisatie Pluryn.

Luchtfoto uit 1925