In 1979 werd op het terrein de school voor individueel voortgezet onderwijs “De Sprong” geopend. De school is na een aantal jaren extern te zijn bestuurd nu weer eigendom van Intermetzo/ Pluryn.

De Sprong is een Openbare cluster 4 school waar de leerling centraal staat. Ze verzorgen onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen die moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn. De school is onderverdeeld in een theoretische- en arbeidsgerichte leerweg.